Một hôm làng chim hội họp cùng nhau nhất định cất ...

Xưa có một nhà nuôi một con Công, lấy làm trân ...

Xưa có hai vợ chồng con Thằn lằn cùng ở dưới ...

Sau một đêm, tuyết đã rơi ngập trắng con đường nhỏ ...

Sáng hôm nay, chúng tôi vào lớp đựơc nửa giờ thì ...

Đối phó với những mánh khoé tiểu nhân thì chiêu lợi ...

Ngày xưa, ở một phủ nọ miền thượng du, có vị ...

Ngày xửa ngày xưa, ở một khu rừng rậm nọ chưa ...

Tự bao giờ đến giờ, mèo cứ xơi chuột mãi, nên ...

Ngày xưa, trong một bản vắng, có hai vợ chồng nọ ...

Có một đàn ếch thi xem ai có thể leo lên ...

Khi một học sinh của Khổng Tử đang nấu cháo, anh ...

Ngày xưa, có hai người ăn xin đã nhận được món ...

Chồn mướp sống ở khu rừng thông, vì là con một ...

Trong khu vườn nọ có một gia đình nhà ve sầu. ...