Cần làm gì sau khi tiếp xúc với người nhiễm, nghi nghiễm CORONA

Trước những diễn biến phức tạp của dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút corona (Covid-19) gây ra, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành, sự chung tay vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng chống dịch bệnh thì việc đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân tại cộng đồng là vô cùng quan trọng.

infocorona1_6bcfa63d6ec3e18501ea30d54493c712.jpg#asset:5201