Aladdin và cây đèn thần: 12 truyện

Aladdin và cây đèn thần P1
Tâu bệ hạ! Trong kinh thành một vương quốc thuộc Trung Hoa, rất giàu và rộng...
Aladdin và cây đèn thần P2
Sự giúp đỡ đó kích thích Aladdin vốn không muốn làm công việc chân tay và...
Aladdin và cây đèn thần P3
Aladdin nhẹ nhàng nhảy vào căn hầm, xuống tận bậc đưới cùng, vào cửa thấy ba...
Aladdin và cây đèn thần P4
Aladđin đã thấy thần xuất hiện gần như thế dưới căn hầm, nên không bỏ phí...
Aladdin và cây đèn thần P5
Chẳng cần kể lại Aladdin say mê sắc đẹp công chúa Badrouthoudour đã qua một đêm...
Aladdin và cây đèn thần P6
Lời nói ấy làm tể tướng bối rối. Cách đây không lâu, ông được biết vua...
Aladdin và cây đèn thần P7
Dù tham vọng của tể tướng mong con mình được là phò mã của nhà vua...
Aladdin và cây đèn thần P8
Aladdin giao nhiệm vụ xây dựng lâu đài cho thần đèn xong thì mặt trời vừa...
Aladdin và cây đèn thần P9
Đã nhiều năm Aladdin sinh sống như vậy cho đến lúc lão phù thuỷ kẻ đã...
Aladdin và cây đèn thần P10
Aladdin không một chút nghi ngờ về lý do thực sự của việc cử toán cận...
Aladdin và cây đèn thần P11
Khi lão phù thuỷ châu Phi đã ngồi xuống, để lão khỏi lúng túng như nàng...
Aladdin và cây đèn thần P12
Khi người ta thấy người phụ nữ thánh thiện như họ nghĩ, lão phù thuỷ đội...