Nghìn lẻ một đêm: 12 truyện

Đêm đầu tiên: Nàng Scheherazade
CHƯƠNG 1 Sử sách thời Sassanides, thời của những ông vua quốc gia Ba Tư cổ...
Đêm 2: Ông lão đánh cá và gã hung thần
CHƯƠNG 2Tâu bệ hạ, ngày xưa có một ông lão đánh cá già nua, nghèo khổ...
Đêm 3: Nhà vua Hi Lạp và thầy thuốc Douban
CHƯƠNG 3Ngày xưa ở xứ Zouman quốc gia Ba Tư có một ông vua mà thần...
Đêm 4: Người chồng và con vẹt
CHƯƠNG 4“Một người đàn ông chất phác có một người vợ đẹp mà anh ta yêu...
Đêm 5: Viên tể tướng bị trừng phạt
CHƯƠNG 5“- Ngày xưa có một ông vua – Vị tể tướng kể – Có một...
Đêm 6: Ông vua trẻ của đất nước những hòn đảo đen
CHƯƠNG 6– Thưa ngài, ngài sẽ biết là – Chàng thanh niên nói tiếp – Cha...
Đêm 7: Ba tu sĩ khổ hạnh con vua và ba thiếu phụ thành Bagdad
CHƯƠNG 7“- Tâu hoàng thượng, dưới triều quốc...
Đêm 11: Chuyện kể của tu sĩ khổ hạnh thứ ba, con vua
Chương 11:“Thưa quý bà rất đáng kính, câu...
Đêm 14: Ba quả táo
Chương 14Tâu hoàng đế, thiếp đã có vinh dự một lần được kể với Người chuyến...