Sáu vị thánh bất tử Amesa Spenta

Amesa Spenta là tên gọi chung của sáu vị thánh bất tử dưới quyền, phò trợ Ahura Mazda cai quản các phương diện của thế giới. Sáu vị bao gồm:

  1. Vohu Mano cai quản gia súc, đồng thời ghi chép những việc làm tốt xấu của mỗi con người.
  2. Asha Vahishta trông coi lửa, chống lại bệnh tật và tà thuật.
  3. Khshathra Vairya bảo vệ bầu trời và kim khí, kẻ thù của ông là Saura, tên quỷ dữ của hỗn loạn.
  4. Armaiti bảo vệ trái đất, là biểu tượng của niềm tin và sự thờ phụng.
  5. Haurvatat trông coi nước, chống lại cái khát.
  6. Ameretat bảo vệ cây cỏ, mùa màng, chống lại cái đói.

Đôi khi còn nhắc tới Spenta Mainyu – vị thánh thứ bảy cai quản loài người. Hoặc vai trò thứ bảy này thuộc về chính Ahura Mazda, ở vị trí cao nhất.