Truyện cổ tích dân tộc Tày

Chàng Mồ Côi
Mồ Côi là chàng trai hiền lành chịu khó nhưng lại phải chịu bao nỗi đắng...
Sự tích lòng bàn chân
Thuở xa xưa người ta không đắp mộ, bốc mả cho người chết như bây giờ...
Sự tích con ve sầu
Ở làng nọ có hai anh em trai, cha mẹ đều mất sớm. Người em còn...
Chàng nho sĩ và Cóc thần
Ngày xưa tại bản mường có một chàng nho sĩ nghèo nhưng rất chăm học. Ban...