Ngựa cái ngày đêm không làm lụng gì hết và chỉ ...

Ngày xưa, một bác bần nông có tuổi và ngoan đạo ...

Xưa có một bác nông dân nghèo. Buổi tối, bác thường ...

Xưa có một bác nông dân khôn ngoan ranh mãnh, mẹo ...

Một hôm, một bác nông dân rút ở xó nhà ra ...

Xưa có một bác nông dân có đứa con trai nhỏ ...

Bác nông dân có con chó tên là Sultan, nó rất ...

Ngày xưa ở làng kia, cả làng giàu có, duy chỉ ...

Một hôm, bác nông dân lấy chiếc gậy gỗ dẻ ở ...

Trong khu rừng nọ, sói và cáo sống chung vơi nhau, ...

Ngày xửa ngày xưa có một bác nông dân nghèo, nghèo ...

Ngày xửa ngày xưa có một bác nông dân nghèo tên ...

Ngày xưa, vương quốc nọ có hai vợ chồng bác nông ...

Ngày xưa, có hai linh hồn chết cùng lúc bay lên ...