Một lần nọ, trong một khu rừng con cáo và con ...

Sư tử bị bệnh, nó không thể đi ra ngoài để ...

Nhìn thấy một bác Hổ đang ngủ say, bên cạnh bác ...

Đại bàng chộp được một cáo con và định mang đi. ...

Mèo và cáo gặp nhau, chúng trò chuyện xem làm cách ...

Một hôm, Hươu đi lang thang ở trong rừng thì gặp ...

Dê khát nước: nó lần xuống giếng dưới chân dốc uống ...

Con cáo bị sập bẫy, vẫy vùng đứt mất cái đuôi ...

Vào một buổi sáng đẹp trời, cáo cảm thấy đói tới ...

Một chú cừu non uống nước bên sông, chó sói ở ...

Sư tử, lừa và con cáo cùng nhau đi kiếm mồi. ...

Cáo là loại rất háu ăn nhưng rất khôn lanh quỉ ...

Trong khu rừng kia có ba con vật: con sư tử, ...

Một hôm, Hươu gặp lại kẻ thù cũ của nó là ...

Trong khu rừng nọ, sói cái mới sinh hạ được cậu ...