Keresaspa (tên khác là Garshap) là người anh hùng mà cuối ...

Nếu bạn đang đi trên đường và tự nhiên có một ...

Oni, những con quỷ hay những con yêu tinh ăn thịt ...

Thưở xưa, có một vị tỳ kheo bị tẩn xuất, ảo ...

Vùng đất Bekhten xuất hiện dưới sự cai trị của Vua ...

Trong thần thoại Hindu, thần Varuna có thể được xem là ...

Truyện kể rằng có một người lính phục vụ trong quân ...

Khi viên tể tướng già của mình chết đi, vua xứ ...

Xưa kia, trong thành Khaleb có một vị vua có khu ...

Ngày xưa, ở một nơi nọ, có hai vợ chồng sống ...

Ngày xưa có ba chú phó nhỏ hẹn ước luôn luôn ...

Ngày xưa có một ông vua sinh được ba hoàng tử ...

Qua khỏi dãy núi thứ bảy, con sông thứ bảy và ...

Tôi sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện về một ...

Ngày xưa, ở làng nọ, có một con quỷ độc ác ...

Ngày xưa, trong một ngôi làng nằm cheo leo trên núi ...

Ngày xửa ngày xưa, có hai vợ chồng bán củi sống ...

Một người lính bị thải về không có gì để sinh ...

Ngày xửa ngày xưa, có một người bổ củi nghèo, bác ...

Xưa có một bác nông dân khôn ngoan ranh mãnh, mẹo ...