Thời đức phật còn tại thế, có một bà mẹ đau ...

Ngày xửa ngày xưa tại một nơi nọ có một anh ...

Tương truyền, xưa kia Hộ Minh Bồ Tát tu tập ở ...

Phật Thích Ca cũng thường nói, hết thảy mọi thứ nơi ...

Tu tâm tính trước tiên phải bố thí hành thiện chính, bởi ...

Bằng việc dùng hình ảnh của chiếc trống trận A Năng ...

Trong dân gian, Linh Miêu là một loài “mèo quỷ”, nó ...

Gaki [餓鬼] – Ngạ Quỷ. Đây là một loại yêu quái ...

Hằng năm, cứ mỗi độ xuân về, mọi người dân Việt ...

Lúc Đức Phật còn tại thế, một hôm Phật bảo Ngài ...

Cách thành Vương Xá không xa có một gia đình ông ...

Ngày xưa… thuở Đức Phật còn tại thế, một hôm có ...

Ưu Đà Di (UDÀYI ) là một viên đại thần rất ...

Vào một thuở xa xưa, tại thành Ba La Nại nước ...

Thuở Đức Phật còn tại thế, hằng ngày ngài và các ...

Trong hàng Thánh chúng hay trong mười đại đệ tử của ...

Ngày xưa, có một ông vua nước nọ, đã hơn 70 ...

Nắng vàng buổi chiều dịu lại, phảng phất trên các ngọn ...

Hoàng đế Vô Trách Niệm trả lời với đạo thần Bảo ...