Ngày xửa ngày xưa, có một người đàn ông rất nghèo ...

Xưa có một người đàn ông nghèo sống cùng vợ, năm ...

Ngày xưa, có đôi vợ chồng nghèo sinh được hai mụn ...

Ngày xửa ngày xưa, có một cặp vợ chồng nhà nghèo ...

Ngày xưa có hai vợ chồng một người nghèo, suốt năm ...

Ngày xưa có hai vợ chồng nhà nghèo không con. Hai ...