Xưa có một ông vua tuổi già lâm bệnh, nghĩ bụng: ...

Xưa có một bà hoàng hậu già, vốn là một mụ ...

Ngày xưa, có một người xay bột nghèo mà lại có ...

Một anh lính đang đi trên đường cái. Một, hai! Một, ...

Thuở xa xưa ở Nhật Bản, có một lão tiều phu ...

Ngày xửa, ngày xưa, giữa mùa đông giá rét, tuyết rơi ...

Ngày xưa có một đứa bé không cha không mẹ, được ...

Vào thời nhà Lê, có một ông quan lớn trong triều ...