Xưa có bốn người bạn, mỗi người quê quán một phương. ...

Ở một huyện nọ có một chị góa chồng mặt mày ...

Những giọt nước mắt nào có giúp được gì! Jack sẽ ...

Ngày xưa, có một khu rừng đen, rất nhiều thú dữ, ...

Ngày xửa ngày xưa, xưa lắm rồi khi mà muôn thú, ...

Ngày xưa, xưa xưa, có một chàng trai thổi sáo rất ...

Ngày xưa, có một bà hoàng hậu tuổi đã cao. Đức ...

Xưa kia Quạ và Công là đôi bạn chí thân. Cũng ...

Câu chuyện này xảy ra vào thời mà những khu vườn ...

Ngày xưa, có một người đàn bà nghèo. Chồng chết sớm, ...

Ngày xưa, có vợ chồng một nhà phú hộ nọ sinh ...

Ngày xưa, có gia đình một người thuyền chài có một ...

Ngày xưa, ở một làng nọ có anh chàng Ngốc bố ...

Ngày xưa có một đứa bé không cha không mẹ, được ...