Lusitania là những người sống ở vùng hiện nay là một ...

Ở vùng Trung Phi, họ lưu truyền về một vị thần ...

Trong khi Coyote ăn trộm lửa cho loài người, thì ở ...

Evaki (còn gọi là Ewaki) là nữ thần bóng tối của ...

Đại quái điểu Minokawa là một loài chim khổng lồ, giống ...

Thần Inti vị thần mặt trời được cho là tổ tiên ...

Vị thần tối cao Bathala có mối tình với một người ...

Thời viễn cổ, có một người khổng lồ tên là Khoa ...

Samjok-o hay Tam túc ô, tức quạ ba chân, là một ...

Người Aztec rất tôn thờ Mặt Trời. Theo quan niệm của ...

Chalchiuhtlicue là nữ thần của nước, sông, suối, biển, bão và ...

Trong thần thoại Slavic, Morana là nữ thần của mùa đông ...

Thần Izanagi no Mikoto và nữ thần Izanami no Mikoto có ...

Mặt trời và gió gặp nhau, chúng tranh cãi nhau xem ...

Có hai anh em nhà nọ, người anh là kẻ keo ...