Hoàng Đế, còn gọi là Hiên Viên Hoàng Đế (轩辕黃帝), là ...

Cô Bé Thượng Ngàn là vị tiên cô trên tòa Sơn ...

Cô Đôi Thượng Ngàn vốn là con Vua Đế Thích trên ...

Bà là vợ của Ngọc Hoàng, còn gọi là Vương Mẫu ...

Ông Hoàng Bảy hay thường gọi là Ông Bảy Bảo Hà. ...

Nàng vốn là người trần mắt thịt, là một người con ...

Jumong tiếng Việt gọi là Cao Chu Mông – người anh ...

Chầu Lục là chầu đứng thứ sáu trong Tứ Phủ Thánh ...

Mẫu Đệ Nhất Thiên Thiên là mẫu đứng đầu trong Tam ...

Song song với việc thờ Tứ vị Thánh Mẫu tín ngưỡng ...

Ở tỉnh Bắc Ninh, chùa Long Giáng là một nơi thắng ...

Theo sách Lĩnh Nam Chích Quái có chép chuyện sau đây ...

Thuở khai thiên lập địa, bầu trời rộng mênh mông, loài ...

Một sa di Phật giáo đang cầu nguyện trong chùa. Trong ...

“Bách nghệ khôi hài”, một trò vui đầu xuân có gốc ...

Sau khi đã sáng tạo ra loài người, lại thấy loài ...

Bà chúa Liễu hay Quỳnh Nương công chúa. Ở thôn An ...

Con Nhện, từ thuở mới sinh ra muôn vật, đã được ...

Diêm Vương tức là thần được Ngọc Hoàng cho cai quản ...

Ngọc Hoàng thượng đế có người con gái là nàng Bân, ...