Ngày xưa, có một ông vua sinh ra liên tiếp hai ...

Ngày ấy, không biết từ bao giờ và cũng không biết ...

Hồ Tây mới đầu chỉ là tên chung chỉ hồ ở ...

Theo phật thoại ngày xưa, vào đời vua Dịêu Trang Vương ...

Ngày xưa có gia đình họ Mãng giàu có và danh ...

Ngày xưa có hai nhà sư Năng Nhẫn và Bất Nhẫn. ...

Ngày xưa có một vị hòa thượng trẻ tuổi nổi tiếng ...