Một hôm làng chim hội họp cùng nhau nhất định cất ...

Xưa có một nhà nuôi một con Công, lấy làm trân ...

Xưa có hai vợ chồng con Thằn lằn cùng ở dưới ...

There was a man who had three sons, the youngest of ...

There was once a fisherman who lived with his wife in ...

Once upon a time there was a Princess.  Many a suitor ...

Once upon a time, a princess named Snow White lived in ...

Once upon a time, a young man’s father died.  Aladdin, as ...

In times past there lived a king and queen, who said ...

Once upon a time, there was a little girl who lived ...

It was so terribly cold. Snow was falling, and it was ...

Once upon a time in a land much like yours and ...

Ngày xửa ngày xưa, có một chàng trai tên là A ...

Avanti nổi tiếng là một người thông minh, giỏi đối đáp. ...

Ngày xửa ngày xưa, trên núi Hồ Lô có một con ...

Mai Lan Phương là diễn viên kinh kịch nổi tiếng Trung ...

Sau khi Columbus tìm ra châu Mỹ, mọi người tổ chức ...

Mấy hôm nay Hổ bị ốm nên nhờ Cáo cai quản ...

Abraham Lincoln sinh ra trong một gia đình nông dân. Khi ...

Vào thời Xuân Thu, có một người tên là Du Bá ...