Lusitania là những người sống ở vùng hiện nay là một ...

Hyperion là một trong 12 vị thần Titan của thần thoại ...

Helios hay trong phiên bản La Mã là thần mặt trời ...

Pasiphae là một nhân vật quen thuộc: hôn thê của vua ...

Tengri (Trời) là vị thần bầu trời, thần sáng thế của ...

Mawu là nữ thần tối cao của thần thoại dân tộc ...

Gbadu là nữ thần của thần thoại Dahomey, con gái đầu ...

Trong câu chuyện cổ tích về nguồn gốc cây hoa súng ...

Chuyện kể rằng vị thần tối cao Bathala có hai người ...

Mỗi sáng, Kinich Ahau là thần Mặt trời ban phát ánh ...

Thần Inti vị thần mặt trời được cho là tổ tiên ...

Trong tiếng Hy Lạp, thần Apep còn có tên là Apophis. ...

Apolaki là con trai của Dumakulem và Anagolay. Chàng là nam ...

Utu, hay còn có tên là Shamash, là vị thần mặt ...

Vị thần Mặt trời tương truyền có 3 người vợ: nữ ...

Cethlenn là vợ của tên vua khổng lồ Balor Quỷ Nhãn ...

Xochiquetzal là nữ thần của tình yêu, sắc đẹp, hoa trái ...

Trong thần thoại Aztec, Malinalxochitl là một nữ phù thủy và ...

Trong thần thoại Aztec, Nanahuatl hay Nanahuatzin (Hậu tốc “tzin” bày ...

Tsukuyomi (月読) là vị thần mặt trăng trong thần đạo và ...