Công việc của Thượng Đế là mỗi ngày ngài từ Mặt ...

Theo văn hóa dân gian của Philippines, cây tre khi xưa vốn ...

Ngày xửa gày xưa có một người ăn xin già đã ...

Tứ tượng hay tứ thánh thú, là một khái niệm hình ...

Là một vị thần tối cao trong Đạo giáo Trung Quốc, ...

Thần mặt trời luôn là một vị thần xuất hiện trong ...

Thượng Đế duy nhất tự hữu hằng cửu là nguyên nhân ...

Ngày xưa, sau khi Thượng đế tạo ra Trái Đất và ...

Ở tận miền Nam Trung Quốc, nơi sinh sống của một ...

Thủa sơ khai, toàn vũ trụ ủ rũ chìm trong bóng ...

Những người đánh cá đi trên một con thuyền. Bỗng trời ...

Bác làm vườn có một con ngựa. Ngày ngày người làm ...

Ngày xưa có một đứa trẻ bướng bỉnh, không siêng năng, ...

Tang tóc và buồn phiền tràn ngập nhà cửa và tâm ...

Abou Hassan đáng lẽ phải dịu đi và xúc động vì ...

Tất cả các quốc gia miền Bắc Âu đều tin tưởng ...

Khi Thượng đế tạo ra phụ nữ, người phải làm cho ...

Ngày xửa ngày xưa, có một người đàn ông rất nghèo ...