Ở một huyện nọ có một chị góa chồng mặt mày ...

Các bà, các cô chợ búa ở khắp các phường kinh ...

Xưa, có một anh học trò nghèo rất thông minh, thuê ...

Một anh nọ có tính sợ vợ vô cùng và ngu ...

Trong kinh thành một vương quốc rất giàu và rộng mà ...

Ngày xưa có một nàng công chúa con một ông vua ...

Ngày xưa, có một ông vua nước Chăm muốn lấy một ...

Ngày xưa, ở một làng nọ có anh chàng Ngốc bố ...

Ngày xưa, có một ông vua sinh ra liên tiếp hai ...

Ngày xưa ở làng chợ Cả Sê bây giờ thuộc tỉnh ...

Ngày ấy, không biết từ bao giờ và cũng không biết ...

Ngày xưa có một đứa bé không cha không mẹ, được ...

Một hôm làng chim hội họp cùng nhau nhất định cất ...

Xưa có một nhà nuôi một con Công, lấy làm trân ...

Xưa có hai vợ chồng con Thằn lằn cùng ở dưới ...

There was a man who had three sons, the youngest of ...

There was once a fisherman who lived with his wife in ...

Once upon a time there was a Princess.  Many a suitor ...

Once upon a time, a princess named Snow White lived in ...

Once upon a time, a young man’s father died.  Aladdin, as ...