Ngày xưa, có một nhà làm nghề buôn bán, gian tham ...

Trải qua những thăng trầm lịch sử, chợ Viềng ngày nay ...

Xưa có một cô gái con nhà nghèo khó, không may ...

Ngày xưa có một nàng công chúa con một ông vua ...