Tag: "20 đô la"1 kết quả

20 đô la và một giờ
Một người cha đi làm về rất muộn,mệt mỏi và bực bội sau một ngày bận...