Tag: "Athena"2 kết quả

Athena và Demeter
ATHENA (Thần thoại La Mã gọi là Minerve), vị thần của nghề thủ công và nội...
Zeus và Hera
ZEUS, Zoose hay Zyoose, (Thần thoại La Mã gọi là Jupiter), là vị thần tối cao...