Tag: "Ba lưỡi rìu"1 kết quả

Ba lưỡi rìu
Xưa có một anh chàng tiều phu nghèo, cha mẹ anh bệnh nặng nên qua đời...