Tag: "Bác thợ may"1 kết quả

Cuộc ngao du của tí hon
Một bác thợ may có đứa con trai, người chỉ bằng ngón tay cái, vẫn gọi...