Tag: "Bái Tử Long"1 kết quả

Sự tích vịnh Hạ Long
Truyền thuyết kể rằng : Ngày xưa, xa xưa lắm, một lần nước ta có giặc...
739 lượt đọc