Tag: "Cao Bằng"2 kết quả

Chiếc áo tàng hình
Ngày xưa ở vùng Cao Bằng có một chàng trẻ tuổi, nay đây mai đó làm...
Người tiều phu hóa nai
Ngày xưa, ở đất Cao Bằng, có một người tiều phu mộc mạc hiền lành và...