Tag: "chú bé tí hon"1 kết quả

Chú bé tí hon
Xưa có một bác nông dân nghèo. Buổi tối, bác thường ngồi bên bếp lửa, nói...