Tag: "cụ đồ"2 kết quả

Sự tích đầm mực
Ngày ấy vào đời nhà Trần có một cụ đồ nho ở xã Quang Liệt tên...
Người đầy tớ và người ăn trộm
Ngày xưa có hai anh chàng cùng yêu một cô gái và cùng một lúc đến...