Tag: "cung điện"2 kết quả

Sáu người hầu
Xưa có một bà hoàng hậu già, vốn là một mụ phù thủy. Mụ sinh được...
Ông lão đánh cá và con cá vàng
Có 2 vợ chồng ông lão đánh cá nghèo khổ sống trong một túp lều bên...