Tag: "cuộc thi lạ lùng"1 kết quả

Phượng Hoàng Đất
Ngày xưa, có một phú ông tự cho mình có tính nhẫn nại ít ai bì...