Tag: "Đao phủ"1 kết quả

Hai ông tướng Đá Rãi
Dưới thời nhà Lý, có một ông vua, nhân một hôm đi du ngoạn về miền...