Tag: "Địa chủ"2 kết quả

Quả bầu tiên
Ngày xửa, ngày xưa có một chú bé con nhà nghèo, nhưng vô cùng tốt bụng...
Sự tích cây dừa
Ngày xưa ở vùng đất nọ có gia đình nhà nghèo cảnh mẹ góa, con côi...