Tag: "đứa trẻ thông minh"1 kết quả

Sức mạnh của nước
Cậu bé là đứa trẻ thông minh, thẳng thắn, nhưng lại cứng nhắc và độc đoán...