Tag: "Gà không bán"1 kết quả

Truyện cười về loài vật #13
Chuyện con gàMột nông dân mua được một chú gà trống rất hăng. Gà ta đạp...
372 lượt đọc