Tag: "hoa phượng"1 kết quả

Sự tích hoa phượng
Ngày xưa, xưa lắm, ở một vùng đất đồi kia, có một ông thầy dạy võ...