Tag: "Hoàng hậu"8 kết quả

Nợ như chúa Chổm
Vào thời nhà Lê, có một ông quan lớn trong triều tên là Mạc Đăng Dung...
Vua heo
Ngày xưa có một đứa bé không cha không mẹ, được người ta nhặt về nuôi...
Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn
Ngày xửa, ngày xưa, giữa mùa đông giá rét, tuyết rơi trắng như bông có một...
Nàng út ống tre
Thuở xa xưa ở Nhật Bản, có một lão tiều phu chuyên nghề đốn củi. Một...
Chiếc bật lửa
Một anh lính đang đi trên đường cái. Một, hai! Một, hai! Bọc đồ trên lưng...
Sáu người hầu
Xưa có một bà hoàng hậu già, vốn là một mụ phù thủy. Mụ sinh được...
Đồ bỏ xó
Ngày xưa, có một người xay bột nghèo mà lại có một cô con gái xinh...
Người đầy tớ trung thành
Xưa có một ông vua tuổi già lâm bệnh, nghĩ bụng: “Ta chết đến nơi mất...