Tag: "lẽ sống cuộc đời mình"1 kết quả

Dừng lại, cúi xuống và nhặt lấy yêu thương
Mỗi buổi sáng thức dậy, chỉ có tiền là người bạn, người thân duy nhất mà...