Tag: "Lý Bô"1 kết quả

Truyền thuyết Bà Triệu
“Muốn coi lên núi mà coiCó Bà Triệu tướng cưỡi voi đánh cồng”Khi nói đến gương...
439 lượt đọc