Tag: "mặt trời trên đỉnh ngọn tre"1 kết quả

Sự tích hoa Thủy tinh
Chuyện kể rằng:“Ngày xửa ngày xưa, trong một ngôi làng nọ, có hai vợ chồng nghèo...