Tag: "mưa thuận, gió hòa"1 kết quả

Sự tích cúng gà đêm giao thừa
Theo phong tục của người Việt ta từ xưa, mâm cỗ cúng giao thừa thường có...