Tag: "Người da gấu"1 kết quả

Người da gấu
Xưa có một anh thanh niên đi lính, rất dũng cảm, luôn luôn xung phong dưới...