Tag: "người thợ kim hoàn"1 kết quả

Bàn tay nguyện cầu
Vào thế kỷ thứ 15, tại một ngôi làng nhỏ gần Nuremberg có một gia đình...