Tag: "nhà nghèo"3 kết quả

Sự tích củ mài
Xưa có một gia đình rất đông con, đông đến nỗi bố mẹ không nhớ hết...
Sự tích cây dừa
Ngày xưa ở vùng đất nọ có gia đình nhà nghèo cảnh mẹ góa, con côi...
Người thầy và những tờ tiền cũ
Cuối cùng nó cũng đậu đại học. Người đầu tiên nó muốn thông báo tin quan...