Tag: "nhà sư"3 kết quả

Sự tích con nhái
Ngày xưa có một vị hòa thượng trẻ tuổi nổi tiếng chân tu. Mọi “thị dục”...
Sự tích cá he
Ngày xưa có một nhà sư trẻ tuổi rất ngoan đạo. Sau hơn ba mươi năm...
Sanmai Ofuda – Ba lá bùa
Ngày xửa ngày xưa, có một chú tiểu nọ sống ở một ngôi chùa trên núi...