Tag: "Nói chuyện với trời"1 kết quả

Nói chuyện với trời
Một cậu bé theo dõi một thợ sửa điện thoại trèo lên cột điện, nối mạch...
455 lượt đọc