Tag: "Nữ thần của hôn nhân"1 kết quả

Zeus và Hera
ZEUS, Zoose hay Zyoose, (Thần thoại La Mã gọi là Jupiter), là vị thần tối cao...