Tag: "Núi Hồng Lĩnh"2 kết quả

Cố Ghép
Ngày xưa, ở dưới chân núi Hồng-lĩnh về phía Đông nam, có một xóm nhỏ gồm...
Ông Quan chăn trâu
Mãi đến ngày nay, dân làng vẫn luôn nhớ ơn Bùi Cầm Hổ, một kẻ chăn...