Tag: "núi Phật Tích"1 kết quả

Từ Đạo Hạnh
Ngày xưa, ở ngôi chùa Thiên Phúc, trên núi Phật Tích (Sài Sơn), gần tỉnh Sơn...