Tag: "phép màu"1 kết quả

Khép lại vết thương
Yêu thương người khác có thể giúp những vết thương trong tâm hồn khép lại vĩnh...